Політика конфіденційності

MTFamily L.C. – є адміністратором сайту “Village-Life”, прагне зберегти конфіденційність, цілісність і безпеку персональної інформації своїх користувачів. Ця Політика щодо захисту персональних даних (далі – «Політика») пояснює, як ми захищаємо, використовуємо і в певних випадках поширюємо персональну інформацію користувачів (»користувач«/» Ви”) сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою www.village-life.biz(“Сайт»)

Будь-яке використання сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від будь-якого використання Сайту.

Ця політика є невід’ємною частиною Угоди користувача сайту.

Як, коли і яку інформацію ми збираємо і як її використовуємо

В рамках цієї Політики під ” персональною інформацією Користувача» розуміються:

Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно в процесі використання Сайту, включаючи, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса електронної пошти, посилання на сторінки в соціальних мережах.

Дані, які автоматично передаються нам в процесі використання сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, дані вашого інтернет-провайдера, в дані про версію програмного забезпечення вашого браузера, про операційну систему комп’ютера, з якого ви відвідали наш сайт, адреси сайтів, після відвідування яких ви за посиланням зайшли на наш сайт, задані вами параметри пошуку, що привели вас на наш Сайт.

Надаючи нам свої дані, ви тим самим даєте свою згоду на їх використання, зберігання, обробку і передачу (в тому числі транскордонну) відповідно до умов цієї Політики.

Ми обробляємо наданими вами дані в наступних цілях:

  • ідентифікація користувачів;
  • Зв’язок з користувачем, в тому числі відправка розсилок;
  • Поліпшення якості сервісу, зручності використання сайту, розробка нових можливостей;
  • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
  • Маркетинг і реклама наших послуг.

Ми маємо право передати вашу персональну інформацію третім особам тільки якщо ви висловили згоду на таку передачу або ж якщо це необхідно для забезпечення працездатності сайту, а так само коли необхідність такої передачі передбачена чинним законодавством РФ. Користувач дає свою згоду на обробку і передачу, а також транскордонну передачу персональних даних нашому підряднику для цілей направлення користувачеві маркетингових та інформаційних розсилок.

Ми можемо надати дані третім особам при проведенні спільних з такими особами маркетингових і рекламних акцій, при цьому перелік таких осіб, обсяг і умови передачі даних відображаються в правилах проведення відповідних маркетингових і рекламних акцій.

Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Безпека

Ми вживаємо необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувачів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Ви повинні розуміти, що зазначені заходи безпеки працюють тільки в нашій системі і на сайті. Ми не здійснюємо контроль над тим, як надана вами інформація зберігається, обробляється і поширюється третіми особами або сайтами, що належать третім особам.