Така форма організації сільських жителів, як сільський схід, існує з часів кінця XIX століття. Цей спосіб участі громадян у місцевому самоврядуванні є хорошим інструментом для вирішення нагальних питань місцевого значення. Звісно, за умови, що сход відбувається не “для галочки”, а з повним усвідомленням важливості цього заходу. Завдяки такій формі взаємодії народу з владою, жителі мають реальну можливість висловитися з приводу нагальних проблем і бути почутими.

Історія сільського збирання

Сільські збирання – це орган самоврядування селян, який з’явився в другій половині XIX століття, як певна основа громадського порядку в селі. На зібрання приходили представники кожного домогосподарства. Саме на цих зборах селяни спільно обирали старосту та інших посадових осіб, тут же обговорювали питання земельної власності та вирішували конфлікти.

Селяни називали зібрання “миром”: “мир хрещений”, “мир зібрався”, “мир обрав”, “мир порішив”. Для них ця спільнота була однією з найвищих духовно-моральних інстанцій, важливішою за яку був тільки цар.

У літню пору зібрання відбувалося на вулиці, біля хати старости. У зимову пору – в хаті, яку називали “з’їжджою”. Збиралися не рідше двох разів на рік. Навесні – перед початком робіт у полі, восени – після збору врожаю, для обліку мирських і казенних повинностей.

Сільське зібрання мало владу:

  • Обирати старосту, десятських і сотських (сільські чини поліції), рекрутів, кандидатів у судді волосного суду, церковного старосту
  • Вирішувати земельні питання: передавати наділ у приватну власність, визначати порядок користування спільними землями
  • Розподіляти між домогосподарствами порядок державних і земських зборів
  • Встановлювати мирські збори на користь самого сільського поселення
  • Виключати з сільської громади тих, чия присутність загрожує загальній безпеці та добробуту (по суті, вигнання неугодних осіб)
  • Дозволяти сімейні розділи
  • Розглядати скарги і прохання окремих селян
  • Визначав заходи допомоги постраждалим від стихійних лих
  • Управляти громадськими продовольчими запасами
  • Рішення ухвалювалися тільки набором більшості голосів. Великим впливом користувалися ради старих з числа голів великих сімей.

Сільський схід, як інститут, був знищений під час колективізації, у 1930-ті роки.

Категорія в: