Для росту і розвитку будь-якої рослини необхідно близько 20 елементів живлення, але азот у цьому списку займає перше місце. Поглинання азоту рослинами відбувається протягом усього періоду вегетації, але найбільш активно під час активного росту вегетативної частини. Від нестачі через азотні добрива в ґрунті різко погіршує ріст і розвиток рослин: утворюються дрібні листки світло-зеленого кольору, погіршується формування і розвиток репродуктивних органів.

  1. При оптимальному живленні азотом утворюються потужні здорові стебла і листки яскраво-зеленого кольору, підвищується врожайність.
  2. При надмірному азотному живленні формуються потужні листки, стебла, але затримується дозрівання рослин, а врожайність при цьому знижується.

Роль азоту в живленні рослин

Азот входить до складу білків, нуклеїнових кислот, що відіграють важливу роль у обміні речовин у тканинах рослини, у складі інших сполук, служить основою всіх життєвих процесів у рослині. У великих кількостях азот міститься в повітрі, але молекулярний азот повітря недоступний рослинам.

Фіксація атмосферного азоту можлива лише деякими мікроорганізмами – азотофіксуючими бактеріями, які у великих кількостях знаходяться на коренях бобових культур. Поглинання азоту рослинами у великих кількостях потребує достатньої кількості азоту в ґрунті. Та частина азоту, яка міститься в плодах, відчужується, тому необхідне поповнення азоту.

Читайте також: Топ-секрети – азотні підживлення навесні для вашого саду, городу та квітника

Органічні і мінеральні азотні добрива

Для відновлення родючості ґрунту існують органічні та мінеральні добрива. Органічні добрива, гній, компост, сидерати, сапропель та інші зазвичай багаті на азот, але азот в органічних сполуках недоступний для рослин, проте доступний ґрунтовій мікрофлорі.

Внаслідок життєдіяльності ґрунтових організмів одна частина азоту з органічної речовини переходить у форму гумусових речовин і живих тіл ґрунтових організмів, інша частина мінералізується, переходячи головним чином в амонійну і нітратну форми, і тільки після цього азот стає доступним для рослин. Азот доступний рослинам головним чином в амонійному і нітратному формах.

Які існують азотні добрива?

Які існують азотні добрива?
Які існують азотні добрива?

Але високі дози амонійного азоту токсичні для рослин, нітрати безпечні для рослин і можуть накопичуватися в їх тканинах у великих кількостях. Однак висока концентрація нітратів вище певного рівня в сільськогосподарській продукції може мати шкідливий вплив на здоров’я людини. Застосування мінеральних добрив дозволяє рослинам отримувати азот одразу в доступних формах, крім того, внесення мінеральних добрив у ґрунт сприяє посиленню мінералізації органічного азоту.

Нітратні добрива

Нітратні добрива
Нітратні добрива

Серед великого розмаїття мінеральних азотних добрив на садових ділянках найчастіше застосовують: нітратні, амонійні, амонійно-нітратні та амідні мінеральні азотні добрива.

До нітратних добрив відносяться натрієва та кальцієва селітри. Натрієва та кальцієва селітри (NaNO3) (Ca(NO3)2) — фізіологічно лужні добрива. Рослини у більшій кількості поглинають аніони NO3 (нітрати), ніж катіони Na+ або Ca2+, які, залишаючись у ґрунті, зміщують реакцію в бік підлуження.

Ці добрива при систематичному застосуванні на кислих ґрунтах знижують кислотність ґрунту. При внесенні під культури, чутливі до високої кислотності, нітратні добрива дають кращі результати, ніж аміачні. Нітрати швидко вимиваються з ґрунту, тому нітратні добрива не рекомендується вносити заздалегідь, тим більше восени, їх слід використовувати навесні для основного внесення та для підживлення.

Читайте також: Топ-5 добрив для кущів у травні: як забезпечити їх здоровий ріст

Амонійні добрива

Амонійні добрива
Амонійні добрива

Тверді амонійні добрива. Сульфат амонію (сірчанокислий амоній) — (NH4)2SO4 містить близько 21% азоту. Сульфат амонію містить близько 24% сірки і є хорошим джерелом цього елемента для живлення рослин. Сульфат амонію-натрію — (NH4)2SO4+Na2SO4 містить 16% азоту; хлористий амоній — NH4Cl містить 24—26% азоту.

Хлористий амоній непридатний для культур, чутливих до хлору. У складі добрива 67% хлору. Як передпосівне внесення або для підживлення краще використовувати нітратні добрива, амонійні застосовуються переважно до посіву як основне добриво. Поглинутий амоній добре доступний для рослин. Його рухливість у ґрунті та небезпека вимивання в умовах рясних опадів низька.

Амонійні добрива можна вносити заздалегідь, і навіть допустимо їх внесення восени. При систематичному застосуванні амонійних добрив, ґрунт підкислюється. Як наслідок, погіршуються умови для рослин і ефективність добрив знижується. А потреба у вапнуванні зростає.

Амонійно-нітратні добрива

Амонійно-нітратні добрива
Амонійно-нітратні добрива

До амонійно-нітратних добрив відноситься аміачна селітра або азотнокислий амоній — NH4NO3 — містить близько 35% азоту в амонійній і нітратній формах. Аміачна селітра — добре розчинне висококонцентроване добриво. Може застосовуватися під будь-які культури та на всіх ґрунтах перед посівом у рядки або в лунки та для підживлення.

При тривалому застосуванні аміачної селітри можливе сильне підкислення ґрунту, і ефективність цього добрива, особливо при внесенні під культури, чутливі до підвищеної кислотності, помітно знижується. Необхідне систематичне вапнування ґрунту.

Амідні добрива

Амідні добрива
Амідні добрива

І нарешті амідне азотне добриво – сечовина (карбамід) СО(NH2)2 – одне з найкращих азотних добрив. Містить 45—46% азоту.

Внесене в ґрунт добриво під впливом бактерій за 2—3 дні амонізується, C0(NH2)2+ 2H20 = (NH4)2CO3 при цьому відбувається тимчасове підлуження ґрунту, але амоній, що утворюється, поглинається ґрунтом і поступово нітрифікується, тобто азот у кінцевому підсумку переходить у нітратну форму, і підлуження змінюється підкисленням ґрунту.

Сечовину можна застосовувати як основне добриво, для підживлення, у тому числі позакореневих під всі культури і на різних ґрунтах. Дуже важливо сечовину заробляти у ґрунт. При поверхневому внесенні можливі втрати азоту внаслідок випаровування аміаку з вуглекислого амонію.

Читайте також: Що таке листкове підживлення озимої пшениці карбамідом: які добрива можна використовувати для цих цілей

FAQ – Азотні добрива

Чому азот є найважливішим елементом живлення для рослин?

Азот є ключовим елементом для росту і розвитку рослин, оскільки він входить до складу білків, нуклеїнових кислот та інших важливих сполук. Азот необхідний для формування потужних здорових стебел та листків, а також для підвищення врожайності. Недостатність азоту в ґрунті призводить до утворення дрібних світло-зелених листків і погіршення розвитку репродуктивних органів.

Які є види азотних добрив і як їх правильно використовувати?

Існують різні види азотних добрив: нітратні, амонійні, амонійно-нітратні та амідні. Нітратні добрива (натрієва та кальцієва селітри) швидко вимиваються з ґрунту, тому їх рекомендується використовувати навесні. Амонійні добрива (сульфат амонію, хлористий амоній) можна вносити заздалегідь, навіть восени. Амонійно-нітратні добрива (аміачна селітра) підходять для будь-яких культур і ґрунтів. Амідні добрива (сечовина) слід заробляти у ґрунт, щоб уникнути втрат азоту через випаровування.

Як азот впливає на здоров’я людини при споживанні сільськогосподарської продукції?

Високий вміст нітратів у сільськогосподарській продукції може негативно впливати на здоров’я людини. Хоча нітрати безпечні для рослин і можуть накопичуватися у їхніх тканинах, їхня концентрація не повинна перевищувати певного рівня. Високий вміст нітратів може призвести до токсичних ефектів для людини, тому важливо дотримуватися норм застосування азотних добрив.

Які переваги і недоліки різних форм азоту в добривах?

Амонійний азот добре доступний для рослин, але високі його дози можуть бути токсичними. Нітратний азот безпечний для рослин, проте його високий вміст у продукції може бути шкідливим для людей. Амідний азот (сечовина) ефективний, але потребує заробки в ґрунт, щоб уникнути втрат азоту. Вибір форми азоту залежить від типу ґрунту, кліматичних умов і потреб рослин.

Категорія в: