У цій статті ви дізнаєтеся як розвивалася історія українського села від найдавніших часів до сьогодення, а також про зміни, яким піддавалася селянська громада під впливом різних держав та процесів.

Українське село – це не тільки місце проживання та праці селян, але й важлива частина української історії, культури та ідентичності. Українське село має довгу та багатогранну історію, яка відображає зміни, яким піддавалася селянська громада під впливом різних держав та процесів.

Історія українського села – становлення

Становлення українського села

Українське село виникло в результаті поселення слов’ян на території сучасної України в першому тисячолітті нашої ери. Слов’яни були землеробами, які обробляли землю за допомогою плуга, сокири, серпа та інших знарядь. Вони також займалися скотарством, бджільництвом, рибальством, полюванням та збиранням.

Слов’яни жили у селах, які складалися з одного або кількох родових общин. Община була основною соціальною одиницею слов’ян, яка об’єднувала родичів за батьковою лінією. Община мала спільне володіння землею, лісом, водою та іншими ресурсами. Община також мала свої правила, звичаї, обряди та культові місця.

родова община

З часом слов’янські общини почали об’єднуватися в більші політичні утворення – племена та князівства. Найбільшим і найвпливовішим з них була Київська Русь – держава, яка існувала в IX-XIII століттях на території сучасної України, Росії та Білорусі. Київська Русь була феодальною державою, яка мала централізовану владу князя, а також розгалужену систему місцевого самоврядування – вече.

Селяни продовжували жити за общинним ладом, але також платили податки князю та церкві

Село в Київській Русі було основою економіки та культури.

Селяни продовжували жити за общинним ладом, але також платили податки князю та церкві. Селяни також брали участь у військових походах, торгівлі, будівництві та мистецтві.

У XIII столітті Київська Русь розпалася на окремі князівства, які стали об’єктом завоювань монголо-татарської орди. Село в цей період зазнало значних руйнацій та гноблення. Селяни втратили свою свободу та права, ставши залежними від феодалів. Селяни також страждали від частих набігів та війн. Село втратило свою роль як центр культури та освіти, ставши занепадлим та застарілим.

Читайте також:
Історія міста або села: як воно змінювалося з часом
Сільські громади під загрозою: наслідки розміщення хімічного складу та кладовища
Сільські легенди: найцікавіші оповідання про жителів та події в українських селах
Сільські громади: як вони розвиваються в Україні та що можна зробити для їх підтримки
Розвиток сільського господарства в Україні: проблеми та перспективи

XIII столітті Київська Русь розпалася на окремі князівства

У XIV-XVI століттях частина українських земель потрапила під владу Литовсько-Руської держави, а пізніше – Речі Посполитої. Село в цей період пережило певне оживлення. Селяни отримали деякі права та привілеї, такі як вільність, самосуд, самооборона тощо. Селяни також брали активну участь у суспільно-політичному житті, такому як козачество, повстання, унія тощо.

Село стало місцем розвитку народної культури, мови, літератури та мистецтва.

Трансформація українського села

Трансформація українського села

Українське село в період від XVIII до XX століття зазнало глибоких змін, яким піддавалася селянська громада під впливом різних держав та процесів. Частина українських земель потрапила під владу Російської імперії, яка проводила політику русифікації та придушення національного руху. Селяни втратили свої права та привілеї, ставши крiпаками.

Селяни також страждали вiд голоду, епiдемiй, рекрутчини та податкiв. Село залишалося занедбаним та забутим.

Інша частина українських земель потрапила пiд владу Австро-Угорщини, яка проводила полiтику австрiйського галичанства та пiдтримки української елiти. Селяни отримали деяку автономiю та можливостi для освiти та культури. Селяни також брали участь у нацiонально-визвольному русi, такому як ЗУНР, УГА тощо.

Село стало центром розвитку української національної ідентичності та культури.

У XX столітті українське село пережило

У XX столітті українське село пережило дві світові війни, революцію, голодомор, сталінський терор, нацистську окупацію, колективізацію, деколективізацію, урбанізацію та інші трагедії та виклики.

  • Село в цей період зазнало значних демографічних, соціальних, економічних та культурних змін.
  • Селяни втратили багато життів, майна, землі та свободи.
  • Селяни також були змушені адаптуватися до нових умов та реалій.
  • Село стало місцем боротьби, спротиву, адаптації та трансформації.

Сучасне українське село

Сучасне українське село
Сучасне українське село

Українське село в незалежній Україні знаходиться на перехресті проблем та перспектив.

Село в цей період зазнає процесу депопуляції, зубоження, еміграції, деградації та ізоляції.

Селяни стикаються з браком робочих місць, інфраструктури, соціальних послуг, освіти та культури. Селяни також страждають від екологічних проблем, таких як забруднення ґрунту, води та повітря, ерозія ґрунту, вирубка лісу тощо.

Село в цей період також має можливості та інновації, яким можуть скористатися селяни:

  • Село може стати місцем розвитку сучасного селянства, яке базується на органічному землеробстві, агротуризмі, альтернативній енергетиці та інших формах пiдприємництва.
  • Село може також стати мiсцем збереження та розвитку української народної культури, мови, лiтератури та мистецтва.
  • Село може також стати мiсцем спiвпрацi та дiалогу мiж селянами та мiщанами, а також мiж Україною та iншими країнами.

Висновок

У цiй статтi ми розглянули, що таке історія українського села вiд найдавнiших часiв до сьогодення, а також змiни, яким пiддавалася селянська громада пiд впливом рiзних держав та процесiв. Ми побачили, що українське село має довгу та багатогранну iсторiю, яка вiдображає не тільки географічне розмаїття України, але й її культурне та релігійне розмаїття. Українське село – це не тільки місце проживання та праці селян, але й важлива частина української історії, культури та ідентичності.

Ми також побачили, що українське село знаходиться на перехресті проблем та перспектив. Село в цей період зазнає процесу депопуляції, зубоження, еміграції, деградації та ізоляції. Селяни стикаються з браком робочих місць, інфраструктури, соціальних послуг, освіти та культури. Селяни також страждають від екологічних проблем, таких як забруднення ґрунту, води та повітря, ерозія ґрунту, вирубка лісу тощо.

Надiюся, що ця стаття була цiкавою та корисною для вас.


Приєднуйтесь до групи https://t.me/village_life1, щоб не пропустити цікаві та корисні матеріали про сільське життя!?

Категорія в:

Позначка:

,