Дізнайтеся про важливість вітамінів в імунній відповіді поросят. Наша стаття розглядає останні дослідження в цій області, надаючи глибокий огляд ролі вітамінів в імунній системі поросят.

Вітаміни для підтримки імунітету в поросят

Останніми роками проведено численні дослідження в галузі годівлі поросят. В ЄС ведеться пошук альтернатив оксиду цинку (ZnO), використання якого в терапевтичних дозах було заборонене у 2022 р.

Через ризики, які ця сполука представляє для довкілля, а також розвиток у патогенів резистентності. Без оксиду цинку, стимуляторів росту, а також із посиленням контролю над використанням антибіотиків дедалі більше уваги приділяється вивченню дії вітамінів.

Вплив вітамінів А та D на цілісність та функціональність кишкового бар’єру

Загальновідомо, що їхній дефіцит послаблює імунітет свиней, і зокрема поросят, зачіпаючи як вроджену, так і набуту імунну відповідь. Це призводить до недостатності загальної відповіді організму на інфекційні та запальні захворювання. Розглянемо, яку роль окремі вітаміни відіграють на різних рівнях імунної відповіді поросят, у світлі деяких нещодавніх відкриттів.

Рекомендуємо ознайомитися з матеріалами:

Як епітеліальні клітини слизової оболонки кишечнику, так і спеціалізовані імунні клітини експресують рецептори вітамінів А (RAR, рецептор ретиноєвої кислоти) і D (VDR). Обидва вітаміни відіграють важливу роль у підтримці цілісності та функціональності кишкового бар’єру.

У цьому сенсі роль вітаміну А в розвитку епітелію тонкої кишки поросят-відлученців була підтверджена Wang et al. (2020) у дослідженні, в якому було відзначено, що підвищений вміст його в кормі (16 мг/кг або 53 333 МО/кг) призводить до значного посилення експресії гена Lgr5+, маркера стовбурових клітин тонкої кишки.

Що стосується ролі вітаміну D на рівні кишечника, то його основні функції – зниження апоптозу або загибелі клітин під час запальних реакцій (протизапальна дія) (He et al., 2018).

Також посилення експресії генів, що кодують синтез протизапальних пептидів, таких як β-дефенсин, клітинами Панета в кишечнику (Lu et al., 2018).

Вітамін B6: Кофактор при утворенні муцинів B6

B6 бере широку участь у синтезі олігосахаридів і білків, в епітелії кишечнику він діє як кофактор при утворенні муцинів келихоподібними клітинами (Moran, 2017). Вітамін А також бере участь у виробництві муцину, хоча більш опосередковано (Lauridsen et al, 2021).

Вітаміни С і E: Ключова роль у контролі окислювального стресу

У молодняка запальна реакція у відповідь на кишкові захворювання (діарея або ентерит) спричиняє окислювальний стрес. Він хоч й має антимікробну роль (наприклад, продукція фагоцитувальними клітинами оксиду азоту, який володіє протимікробними властивостями). Зазвичай в деяких випадках може спричинити ушкодження тканин, подовжуючи запальну реакцію як місцево, так і системно (Lauridsen, 2019; Lauridsen et al., 2021).

Показано, що включення високих рівнів вітаміну С до раціонів відлупленців, забруднених мікотоксинами, збільшує загальну антиоксидантну здатність печінки (Shi et al., 2017).

Зазначено, що синтез активних форм кисню (АФК) посилюється у свиней, які отримують раціони, дефіцитні за вітаміном Е та селеном (Lessard et al., 1991, 1993). Таким чином, вітаміни С і Е, безсумнівно, відіграють ключову роль у контролі окислювального стресу, що виникає в результаті кишкових розладів у поросят.

Вітамін D: Регуляція окислювального стресу та підвищення рівня глутатіонпероксидази

глутатіонпероксидази

Однак є ще один вітамін, який бере участь у регуляції окислювального стресу, – вітамін D. Рівень потужного ендогенного антиоксидантного ферменту глутатіонпероксидази значно підвищується в поросят-вивідокремленців. Як тільки вони отримують раціони з високими дозами кальцідіолу (25(OH)D3), форми вітаміну D, причому максимальний рівень цього антиоксидантного ферменту в сироватці крові відповідає дозі 118 мкг 25(OH)D3/кг корму (Yang et al., 2018).

Нарешті, ще одна роль вітамінів на імунологічному рівні – позитивний вплив вітаміну А на гуморальну відповідь.

  • Hu et al. (2020) відзначили, що введення 13500 МО вітаміну А/кг корму значно підвищувало рівні IgA та IgM у сироватці крові відлуплених щенят.
  • IgA – найбільш важливий імуноглобулін свиней в імунітеті слизової оболонки та основний у період лактації.
  • IgM має велике значення як перший захисний імуноглобулін у гуморальній відповіді, крім того, він особливо ефективний проти багатьох грамнегативних бактерій (Sánchez-Vizcaino, 2010).

Нові дослідження реакції показують, що вітаміни для поросят на різних рівнях у кормах демонструють позитивний вплив високих доз на імунну відповідь тварин. У зв’язку з цим компанії оновлюють рекомендації з годівлі та підвищують норми введення вітамінів.

Категорія в: